STEP BY OEKO-TEX -SERTIFIOINTI

STeP by OEKO-TEX® – Sustainable Textile & Leather Production – on kansainvälinen sertifiointijärjestelmä, joka toimii tekstiili- ja nahkateollisuuden ympäristöystävällisten tuotantoprosessien, laatutarkastusten, paremman terveyden sekä turvallisten ja sosiaalisesti vastuullisten työehtojen hyväksi. Ensi sijassa järjestelmä keskittyy ympäristönäkökohtiin, mutta STeP eroaa muista sertifiointijärjestelmistä, koska arviointi ja tarkastus koskee myös sosiaalisia ja laatuparametrejä koko tuotantoketjussa.

Yksi Blåkläderin vaatteita valmistavista Sri Lankan tehtaista sai vuonna 2020 STeP by OEKO-TEX® -vastuullisuussertifikaatin. Lisäksi Blåkläderin tuotanto Sri Lankassa oli koko maan ensimmäinen, jolle sertifikaatti myönnettiin.

Huolellisen tarkastuksen jälkeen tehdas täytti enemmän kuin hyvin kaikki STeP by OEKO-TEX®-järjestelmän asettamat vaatimukset. STeP on tärkeä parametri, jolla pyritään saamaan aikaan kestävä tuotantoketju ja vähentämään valmiin vaatteen globaalia ympäristövaikutusta. Tehdas saavutti tason 3, joka on korkein mahdollinen sosiaalinen parametri OEKO-TEXin® tarkastuksen mukaan. Mielestämme arviointi kuvastaa suoraan kestävään tuotantoon liittyvää aktiivista työtämme.

Saavutimme tämän, koska toimintamme on ollut erittäin läpinäkyvää sekä hyvien työolosuhteiden, oikeudenmukaisten palkkojen, palkkaetujen, kohtuullisten työaikojen ja säännellyn ylityön ansiosta. Tietysti lapsityövoima on myös kielletty ja nuorten työntekijöiden suojamekanismit ovat jatkuvasti läsnä. Tehdas tekee myös aktiivisesti työtä ehkäistäkseen kiusaamista, ihmisoikeusloukkauksia ja syrjintää ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen.

Tämän pohjalta tehdas voi ylpeänä jatkaa kestävää tuotantoaan asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteiskunnan hyväksi.