We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Sosiaalinen vastuu

Blåkläder uskoo sosiaaliseen vastuuseen läpi koko tuotannon ja työskentelee tarjotakseen kaikille työntekijöille hyvän ja turvallisen työympäristön ja työpaikan huolimatta siitä, kuka työnantaja on ja missä maassa henkilö työskentelee. Siksi valitsemme tavarantoimittajamme huolella.

Tavarantoimittajiemme on täytettävä kaikki vaatimuksemme koskien turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja ympäristöä aivan kuten omien tuotantoyksiköidemmekin. Kansalliset lait ja kansainväliset sopimukset turvaavat työntekijöiden oikeuksia työpaikalla, kuten YK:n ihmisoikeuksienjulistus sekä ILO:n (International Labour Organisation) perussopimukset. Kun asetamme vaatimuksia tavarantoimittajillemme, käytämme code of conductia (eettiset säännöt), joka listaa lait ja sopimukset, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksia työpaikalla. Toimittajamme allekirjoittavat ja sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja.

Code of conductimme säätelee toimittajiemme eettistä ympäristöä ja se perustuu ILO:n kahdeksaan ydinsäädökseen. Jotta voimme olla varmoja, että toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme, teemme säännöllisiä tarkastuksia toimittajiemme luokse sekä tuotantoyksikköihin. Nämä tarkastukset tekevät Blåkläderin työntekijät, jotta voimme omilla silmillä nähdä, että työympäristö on niin hyvä, kun sen pitääkin olla.


Jos sinulla on lisää kysyttävä, olethan yhteydessä meihin:
info@blaklader.fi
010 836 5500