HYVÄT JA PAHAT KEMIKAALIT

Kemiallinen käsittely, jolla lopputuotteeseen saadaan jokin erityinen ominaisuus, ei välttämättä kuulosta aluksi hyvältä idealta, vaan asialta, jota pitäisi kaikin keinoin välttää. Mutta kun valmiin vaatteen tulee suojata käyttäjäänsä kuumuudelta, liekeiltä tai kemikaaliroiskeilta, tekstiilien valmistuksessa on ajateltava toisin.

PFAS – Fluorihiilivedyt
Blåkläder käyttää kemiallista käsittelyä tuottaakseen vaatteille vettä, likaa, öljyä ja joissain tapauksissa nestemäisiä kemikaaleja hylkivän ominaisuuden. Fluorihiilivetyjen käsittelyllä saatavia vaatetta suojaavia ominaisuuksia ei voida luoda millään muulla tavalla, joten näiden aineiden käytöstä luopuminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Blåkläder käyttää tätä pintakäsittelyä kuitenkin vain tarvittaessa ja käyttämällä mahdollisimman pieniä kemikaalipitoisuuksia. Pyrimme löytämään korvaavan vaihtoehdon fluorihiilivedyille heti, kun käyttökelpoinen vaihtoehto on saatavilla.

Palosuojaus
Selluloosakuitujen palosuojatut ominaisuudet saadaan aikaan kemiallisten käsittelyjen avulla, käyttämällä sellaisia komponentteja, jotka estävät kankaan syttymistä, kuten fosfori. Vaihtoehto näille palolta suojaaville aineille on luontaisesti palosuojattujen kuitujen käyttö. Molemmissa palosuojauksissa on omat etunsa ja sen takia Blåkläder tarjoaa mallistot, joista löytyy molemmat vaihtoehdot. Kemiallisesti tuotetut palosuojausominaisuudet ovat nykyään erittäin tehokkaita ja tänä päivänä tarvitaan vain hyvin vähän kemiallisesti aktiivista ainetta. Kun käsittely on tehty, suojaus pysyy selluloosakuidussa ja vaatteessa eikä se kulu käytön tai pesujen yhteydessä pois.

Oeko-Tex
Lähes kaikki Blåkläderin tuotteissa käytetyt materiaalit ja komponentit täyttävät Oeko-Tex 100 -standardin luokka 2 vaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat turvallisia käyttää läheisessä kosketuksessa ihon kanssa. Poikkeuksia tehdään ainoastaan silloin, kun tekniset näkökulmat sulkevat pois kaikki muut vaihtoehdot. Se, että vaaralliset kemikaalit puuttuvat kokonaan eri materiaaleista ja komponenteista on hyväksi kaikille toimitusketjun ympärillä työskenteleville henkilöille.

Rajoitetut aineet
Tuotantotarkoituksiin ja tuotesisältöihin vaadittavien kemiallisten rajoitusten ja kieltojen ilmoittamiseen käytetty työkalu on Blåkläderin rajoitettujen aineiden luettelo (RSL). Tämä aineluettelo ja sen vaatimukset on jätetty EU:n lainasäädännön ulkopuolelle. Kaikkien Blåkläderin tavarantoimittajien on täytettävä Euroopassa yleisesti sovellettavat kemikaalimääräykset, mutta RSL -luettelon noudattaminen on kaikille Blåkläderin tavarantoimittajille myös pakollista.

Tämä lista perustuu RISE:n kemikaaliohjeisiin ja RISE:n kemistien ja kemikaaliryhmän osakkeen omistajien yhteiseen päätökseen hyväksyttävistä aineista ja noudatettavista rajoituksista. Blåkläder on jäsen kahdessa Ruotsissa toimivassa sidosryhmäorganisaatiossa, joiden päätarkoitus on seurata tekstiili- ja nahkateollisuuteen liittyvien kemikaalien tutkimusta ja kehitystä. Nämä organisaatiot ovat Swerea IVF:n Kemikaaliryhmä ja ruotsalaisten tekstiilien maahantuojien järjestö.