By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

EN 1149-5 - Sähköstaattiset ominaisuuudet suojavaatteessa

EN 1149-5 (suojavaatetus, sähköstaattiset ominaisuudet) standardin mukaan sertifioidut, staattisesti dissipatiiviset (staattista sähköä vähentävät) vaatteet suojaavat äkillisiltä staattisilta kipinöiltä. Suojavaatetta tulee käyttää maadoitettuna.