TUOTETIETOA
HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTE - STANDARDIT JA SERTIFIOINNIT

Henkilösuojaimia säätelevä EU-direktiivi

Henkilökohtaiseksi suojavarustukseksi sanotaan käyttäjää yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä suojaavaa varustusta. Voidakseen myydä henkilökohtaisia suojavarusteita EU:n alueella on noudatettava niitä säätelevää 89/686/EY-direktiiviä. Direktiivi määrittelee toimintaa, merkintää ja teknistä dokumentaatiota sekä CE-merkintäprosessia koskevia vaatimuksia.

Henkilökohtaiset suojavarusteet jaetaan direktiivin mukaan kolmeen kategoriaan:

Kategoria I – Yksinkertaiset suojavarusteet, jotka suojaavat pieniltä riskeiltä, ja joiden suojaustason käyttäjä voi arvioida itse. Blåkläder-tuotteet: Sadevaatteet.

Kategoria II – Suojavarusteet, jotka eivät ole yksinkertaisia eivätkä mutkikkaita ja jotka suojaavat keskinkertaisilta riskeiltä. Blåkläder-tuotteet: Huomiovaatteet, turvajalkineet, suojakäsineet, polvisuojat, palosuojatut vaatteet, viiltosuojatut vaatteet. 

Kategoria III – Mutkikas suojavaruste, joka suojaa käyttäjäänsä hengenvaaralta tai vakavalta pysyvältä vammautumiselta, kun käyttäjä ei itse voi havaita riskiä ajoissa. Blåkläder-tuotteet: hengityssuojaimet, valokaarelta suojaavat vaatteet.

Kategorioiden II ja III suojavarusteet ovat ilmoitetun laitoksen tyyppihyväksymiä ja usean harmonisoidun standardin mukaisia.

PPE-tuotteet ovat myyntikelpoisia vain CE-merkittyinä. CE-merkki tarkoittaa, että merkitty tuote on tyyppihyväksytty ja että se täyttää 89/686/EY-direktiivissä henkilökohtaisille suojavarusteille asetetut vaatimukset. Näitä suojavarusteita saa siten myydä kaikissa EU- ja ETA-maissa.

Blåkläderin kaikki PPE-tuotteet täyttävät 89/686/EY-direktiivin mukaiset vaatimukset.


PPE -STANDARDIT

Testimenetelmiä ja muita standardeihin liittyviä vaatimuksia käytetään varmistamaan, että henkilösuojaimet tarjoavat asianmukaista suojaa, ja että ne siten voidaan tuoda Euroopan markkinoille. Nämä standardit kehitetään kansallisten komiteoiden yhteistyössä, joita koordinoi keskusjärjestö. Euroopan standardien keskusjärjestö on Comité Européen de Normalisation (CEN). CEN kehittämät tai sen alle kuuluvat standardit on merkitty etuliitteellä “EN”. International Organization for Standardization (ISO) on toinen standardijärjestö. ISO:n kehittämä standardi, joka on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi on merkitty etuliitteellä “EN ISO”.

Henkilökohtaisissa suojavarusteissa on merkintä siitä, mitä standardia on käytetty tuotteen suojaavan suorituskyvyn osoittamiseksi. Suojavarusteissa käytetään myös piktogrammeja visuaalisen tiedon antamiseksi tuotteen suojaustyypistä. Jos suojaustasoja on monta, merkinnöistä käy ilmi, minkä suojaustason tuote tarjoaa.

EN 342

Standardin mukainen suojavaate suojaa käyttäjää kylmän haitoilta.

EN 343

Standardin mukainen suojavaate suojaa käyttäjää vesi- ja lumisateelta, sumulta sekä maan kosteudelta.

RIS-3278-TOM Highvis tuotteet

Kategoria I kuuluvia henkilönsuojaimia voidaan verifioida käyttämällä standardeja, mutta kolmannen osapuolen ei tarvitse sertifioida niitä. Kategoria II ja III kuuluvien henkilönsuojaimien pitää olla kolmannen osapuolen sertifioimia. Uskottavan testauslaitoksen, ns. “notified body” on testattava ja hyväksyttävä kategorian I ja II tuotteet ja annettava EU-tyyppitarkastustodistus. Lisäksi vaaditaan vuosittainen laaduntarkastus kategorian III tuotteiden valmistusprosessista.

Kaikkien EU- ja ETA-maissa markkinoille asetettavien henkilökohtaisten suojavarusteiden tulee olla CE-merkittyjä.

Valmistajan on varmistettava, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tämä tapahtuu antamalla kaikille henkilösuojaimille vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on sitova asiakirja, joka voidaan pyytää valmistajaa toimittamaan, varmistaakseen että henkilönsuojaimet ovat asiaankuuluvien lakivaatimusten mukaisia.

Blåkläder pääkonttori

Porttisuontie 1

01200 Vantaa

AUKIOLOAIKA

Maanantai-Perjantai 08:00-16:30

Käyntiosoite

Porttisuontie 1

01200 Vantaa


© 2022 BLÅKLÄDER AB. Kaikki oikeudet pidätetään.