REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.    Rekisterinpitäjä    
Blåkläder Oy (Y-tunnus:2109557-1)
Porttisuontie 1, 01200 Vantaa
Puh. +358 10 836 5500

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa    
Susanna Knuutinen / Blåkläder Oy
Porttisuontie 1, 01200 Vantaa
Puh.+358 50 579 2706

3.    Rekisterin nimi    
Blåkläder Oy:n markkinointirekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan sekä asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväisyyskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilötietolakiin perustuen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5.    Rekisterin tietosisältö    
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6.    Rekisterin tietolähteet    
Rekisterin asiakastiedot koostetaan Blåkläder Oy:n ja Bureau van Dijk - a Moody's Analytics Companyn henkilötietorekistereistä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saaduista tiedoista.

7.    Tietojen luovutukset    
Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.    Tietojen poistaminen    
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.    Rekisterin suojaus    
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Blåkläder Oy:n tietoverkko ja tietojärjestelmä, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10.    Kielto-oikeus    
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen tai käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.


Jos sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä:
info@blaklader.com