By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

ISO 11612 - Skyddskläder till skydd mot hetta och flamma

Ersätter EN 531. Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 11612 ger bäraren skydd mot kortvarig kontakt med hetta och flamma. Hettan kan vara konvektionsvärme, strålningsvärme, metallstänk, eller en kombination av dessa.

Plagget klassificeras efter följande parametrar:

(A1) Begränsad flamspridning, ytantändningsmetoden

(A2) Begränsad flamspridning, kantantädningsmetoden

(B) Konvektionsvärme, skala 1-3 där 3 är bäst

(C) Strålningsvärme, skala 1-4 där 4 är bäst

(D) Smält aluminiumstänk, skala 1-3 där 3 är bäst

(E) Smält järnstänk, skala 1-3 där 3 är bäst

(F) Kontaktvärme, skala 1-3 där 3 är bäst